Martin Doležal, Martin


Mgr. Martin Doležal

Pomáhám profesionálům ke zdraví, vitalitě a kondici pro reálný život. Jsem pohybový a kondiční trenér (20 let zkušeností), instruktor kondiční přípravy a podpory zdraví pro bezpečnostní sbory, vrcholové sportovce a všechny cílevědomé lidi, lektor firemních vzdělávacích programů a autor metodiky VitMove.

Vedl jsem projekty oceněné Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - Optima (2016-17), Posilování pohybového zdraví (2020-22).

Jsem bývalý hasič a potápěč (2001-11), absolvent FTVS UK a autor knihy Přirozený funkční trénink (Grada, 2013).

Projekty

Posilování pohybového zdraví

Projekt realizovaný na Oddělení specializované metodiky ZSMV od roku 2020. Je zaměřený prioritně na příslušníky a pracovníky rezortu Ministerstva vnitra.

Optima

Projekt Optima (realizovaný na ZSMV od 2015) byl vyhodnocený v 2016-17 jako nejlepší v ČR v oblasti péče o zdraví zaměstnanců a mezi 15ti doporučenými programy pro EU.

CoreFit