Martin Doležal, trénink pohybového zdraví


Trénink pohybového zdraví

... pro práci i sport. Hýbej se správně, nauč se cvičit zdravě a účinně. Funkční trénink a vzdělávací programy pro pohybové zdraví, prevenci zranění a posilování celkové kondice.

Kontakt: martin@martindolezal.com.