Martin Doležal, Pohybový a kondiční trenér


Mgr. Martin Doležal

Instruktor zdravotně kondičních programů pro bezpečnostní sbory ČR, pohybový trenér vrcholových sportovců Olympu Centra sportu MV.

Hlavní lektor a spoluzakladatel projektu Optima (ZSMV), který byl doporučený Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci, a vyhodnocený jako nejlepší v ČR v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (EU-OSHA - Safety and health at work for all ages - Good practice 2016-17).

Metodik nové koncepce fyzických testů Ostrahy Letiště Praha, odborný konzultant a lektor projektu MV Zdravé pracoviště, přednášející na mezinárodních konferencích.

Autor knihy Přirozený funkční trénink (Grada, 2013), autor metodiky zdravotně kondičního tréninku CoreFit®.

Bývalý hasič, potápěč (10 let u HZS), letecký záchranář (výcvik ARS USA).

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, obor tělesná výchova - psychologie.