Martin Doležal, Pohyb tělem, hlavou i srdcem


Proč cvičit a proč právě takto

Přirozený pohyb znamená život, zdraví, krásu ... lidský organismus je od přírody k pohybu stavěný. Proto pohyb a cvičení ve správné kvalitě a množství zásadně zlepšují kvalitu života a účinně pomáhají ke zdraví, kondici i psychické pohodě.

Pohyb nabízí v dnešní přetechnizované době návrat k lidské přirozenosti a únik od všudypřítomného stresu. A je to právě cvičení, které většině aktivních lidí nahrazuje nedostatek přirozeného pohybu a kompenzuje jednostrannou fyzickou zátěž moderního životního stylu.

Jenže čas i úsilí, které většina z nás může cvičení věnovat, jsou hodně omezené. Proto hledáme postupy, které jsou maximálně efektivní a které splňují potřebná kritéria.

Můj tréninkový přístup pracuje s člověkem jako s funkčním celkem tak, jak je od přírody nastavený. Aktivuje přirozené funkční pohyby (základní vzory pohybu, držení těla a posturální stabilitu, dýchání, koordinaci myofasciálních drah, vnímání, ...) a především propojuje kvalitu pohybu s psychikou. Jinak řečeno, hýbat se co nejlíp a mít z toho radost.

Cvičení, které respektuje přirozenou stavbu a funkce lidského organismu nabízí mnohem víc, než zlepšování fyzické výkonnosti nebo tvarování postavy. Velmi účinně podporuje zdraví krevního i lymfatického oběhu, všech orgánů, pomáhá metabolismu i imunitě. Zlepšuje celkovou vitalitu a zvyšuje životní energii. Zlepšuje koordinaci i dynamickou stabilitu páteře a kloubů, čímž snižuje riziko úrazů. Ale především je skvělým tréninkovým nástrojem pro psychiku - umožňuje pohybem relaxovat, pomáhá psychické pohodě, ale také rozvíjí schopnost se zlepšovat.

Kvalita života je o rovnováze pohybu, výživy, odpočinku a duševní stability. Proto je velkou součástí mé práce zdůrazňování souvislostí všech těchto oblastí. Lekce mají vedle praktického cvičení také vzdělávací charakter. Jde o to si nejen zacvičit a naučit se cvičit, ale také pochopit, proč se to celé dělá a jak to souvisí se vším ostatním.

Moje postupy respektují životní realitu a lidský faktor. Jsou nastaveny prakticky, minimalisticky, jednoduše, jsou snadno naučitelné. Soustředí se na principy a na pevné základy, na kterých potom staví všechny pokročilé dovednosti. Pohybová cvičení využívají především vlastní váhu a jednoduché pomůcky (pružná lana, kettlebell, ...) tak, aby si každý dokázal zacvičit v jakýchkoli podmínkách a trénink vždy přinášel žádané výsledky i radost z pohybu.